Comments
Treball efectuat

Elaboració i impressió de la papereria de la societat Pica d'Estats amb una línia minimalista sol·licitada pel client, així com registre del domini .ad.