Comments
Treball efectuat
 

Redisseny complet de la web del Grup Lomi, amb disseny responsive multiplataforma i adaptació d'una botiga electrònica per la venda de productes propis i llicències d'ús.

Web Grup Lomi