Comments
Treball efectuat
Elaboració del Díptic del XXXVI CROS INTERNACIONAL DE LES VALLS